Hledat akci:
DVPP.info je nový portál o DVPP a v současnosti zde vzniká nabídka akcí. Nenajdete-li, co hledáte, zaregistrujte se pro odběr našeho newsletteru. Budeme Vás sami informovat.
Hledat vzdělavatele:
Hledáme vzdělavetele (organizace, samostatné lektory, konzultanty) zaměřené na DVPP a tematiku školského managementu.
 

Hlavní strana

PŘEDSTAVUJEME VZDĚLAVATELE:

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

Psycholog, pedagog, autor a spoluautor sedmi úspěšných knih a dvou DVD pro učitele a vychovatele (nakl. Portál). Lektor řady uskutečněných kurzů. Nyní připravuje a vede hlavně déledobé kurzy hudebně dramatických her a osobního rozvoje pro učitele a lidi z pomáhajících profesí. Člen rady Muzikoterapeutické asociace ČR a profesní člen WFMT (World Federation of Music Therapy). Má soukromou psychologickou praxi.

Více o vzdělavateli

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) je zřízen za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současné době zajišťuje své aktivity prostřednictvím deseti regionálních pracovišť – vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze. Více na www.visk.cz

Více o vzdělavateli

AM Solvo

Od roku 2008 nabízíme otevřené vzdělávání pro pedagogy i akce „pro sborovny“. Rádi sestavíme vzdělávací aktivitu na míru. Mimo DVPP se zabýváme rekvalifikacemi, mentoringem a mediací. AM Solvo je akreditováno MŠMT, MV a MPSV a je autorizovanou osobou pro pedagogické a personální kvalifikace.

Více o vzdělavateli

Nadační fond Prague Post Endowment Fund

Nadační fond Prague Post Endowment Fund je nezisková organizace s mezinárodním přesahem. Naším cílem je zvyšovat úroveň výuky anglického jazyka na školách v České republice. Věnujeme se především vzdělávání učitelů a zakládání anglických knihoven. Naše spolupracující lektorka Daniela Clarke je špičkou v oboru, konkrétně v metodologii výuky angličtiny. Daniela čerpá z mnohaletých zkušeností jak v ČR, tak v zahraničí. Její kurzy se těší vysoké návštěvnosti a její lektorská technika reálně zvyšuje úroveň výuky anglického jazyka u absolventů.

Více o vzdělavateli

Nová škola, o. p. s.

Nová škola od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání. Specializujeme se na prohlubování kvality práce asistentů pedagoga. Stáli jsme u zrodu romských pedagogických asistentů v základních školách. Asistenty podporujeme prostřednictvím akreditovaných kurzů. Současně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí, a to mimo jiné formou čtenářských klubů. V této oblasti vzděláváme pedagogy, knihovníky i rodiče se zájmem o tuto oblast. Usilujeme o koncepční řešení inkluzivního vzdělávání – jsme členem ČOSIV a partnerem celoevropského projektu Early Childhood Program.

Více o vzdělavateli

Gopas

Počítačová škola Gopas je největším poskytovatelem IT vzdělávání a manažerských kurzů v ČR a SR. Je členem LLPA, partnerem Global Knowledge a držitelem nejvyšších dosažitelných autorizací v oblasti vzdělávání. Akreditace pro kurzy DVPP zahrnuje programy Google Apps, AutoCAD, Microsoft Excel a Word, Adobe Photoshop a InDesign, Tvorbu www stránek v HTML a CSS, CSS, Zoner Photo Studio, Pinnacle Studio ale i kurzy Základy bezpečného používání informačních technologií a Efektivní organizaci dokumentů a informací.

Více o vzdělavateli

Rytmus, o.p.s.

Posláním Rytmus, o.p.s. je umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště. Podporuje začleňování dětí se znevýhodněním do běžných ZŠ, a to vzděláváním pedagogických pracovníků, semináři o inkluzi v praxi.

Více o vzdělavateli

Bohemia EU Planners, s.r.o.

Bohemia EU Planners, s.r.o., akreditovaná vzdělávací společnost v Praze s působností v regionech ČR. Kanceláře Praha a Brusel. Autorizovaná osoba pro akreditované vzdělávací programy profesní kvalifikace projektového managementu dle standard NSK ČR. Dále akreditované vzdělávací programy pro DVPP s cílem podpory mobility učitelů a realizace stínování učitelů a vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí, škol, na školách ve státech EU. Jednatelka je společnosti akreditovaný lektor pro společné vzdělávání dle MŠMT ČR

Více o vzdělavateli

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

CCV PdF UP v Olomouci navazuje na bohatou historii přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě ji dále rozvíjí po profesní stránce v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů.

Více o vzdělavateli

Zřetel, s.r.o. - společnost pro vzdělávání

Naše společnost organizuje akreditovaná školení DVPP pro pedagogické pracovníky, pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovníky ve veřejné správě. Pro celé pracovní kolektivy realizujeme akce na míru. Jsme schopni zajistit školení také pro firmy i neziskový sektor. Pomáháme také s přípravou či realizací klíčových aktivit projektů týkajících se vzdělávání. Naše školení mají velký tematický záběr, ale také adekvátně k tématu i pestrost metodickou. Od formy přednáškové až po aktivity zážitkové pedagogiky. Vedle činnosti vzdělávací nabízíme také podporu Vašeho pracovního týmu – formou koučinku, supervizí, facilitace, teambuildingu a dalších vhodných metod.

Více o vzdělavateli

DISK Multimedia - Deccart

Firma DISK Multimedia, jako hlavní distributor světových značek z oblasti zpracování zvuku a obrazu, má vlastní akreditované vzdělávací centrum Deccart, které nabízí různé formy odborných výukových akcí z oblasti multimediální tvorby pro všechny zájemce, od začátečníků po profesionály včetně pedagogických pracovníků v rámci DVPP.

Více o vzdělavateli

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Naším hlavním cílem je podpora sexuální výchovy, výchovy k partnerským vztahům a k plánování rodiny i k rodinnému životu. V této oblasti pomáháme při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků i široké veřejnosti včetně studentů. SPRSV organizuje především kurzy na klíč z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Informace o kurzech jsou k dispozici na www.planovanirodiny.cz.

Více o vzdělavateli

Vybíráme z nabídky školení