ADHD nebo LMD? Poruchy chování

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:17. 05. 2016
Kraj:Jihomoravský
Cena:990 Kč za seminář
 
Obsah semináře:

Definování rozdílu SPU a SPCH a základních charakteristik SPCH
Možnosti rozlišení poruch chování a kázeňských obtíží, které mohou být způsobené nedostatkem výchovného vedení
Další možné příčiny nevhodného chování
ADHD, ADD a LMD – vysvětlení pojmů, jejich rozdílnost a projevy u dětí
Seznámení účastníků s poznatky z nových výzkumů
Osobnost dítěte s ADHD, ADD a definování zvláštností v jejich chování
Představení rozdílnosti diagnostiky a reedukace SPCH v zahraničí a v České republice
Dětská agresivita – hledání možných příčin a následných kroků, vysvětlení důležitosti spolupráce s rodiči.
Výukové obtíže jako jedna z příčin kázeňských problémů.
Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy či SPCH na základě rozboru příčin obtíží.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je předat doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy či SPCH na základě rozboru příčin obtíží
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé speciálních škol
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!