Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:06. 06. 2016
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář
 
Seminář reaguje na potřebu MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí.

V první části budou představeny základní postupy při hodnocení dětí a možnostech nastavení funkčních záznamů o dětech. Zaměří se na plánování vzdělávání a rozpracování výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku).

Další část bude věnována hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientaci v pedagogické dokumentaci. Způsob zpracování hodnocení vzdělávacích výsledků by si školy měly určovat v intencích zákona samy. Součástí semináře bude odborná konzultace nad osvědčenými formami. Příklady kriterií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností (předmatematické, předčtenářské, sociální a přírodovědné). Náměty pro zpracování samostatné cílené pedagogické diagnostiky s využitím výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář by měl pomoci a poradit, jak vyzrá na požadavky RVP PV při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607 040 733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!