Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zandedbávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:04. 02. 2016
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář
 
eznámíme Vás s pojmem „rezidence“, dozvíte se informace o ADHD ve spojení s rizikovým chováním, o syndromu CAN, fyzickém týrání, psychickém týrání, zanedbávání, sexuálním zneužívání, o situacích spojených se sporem o dítě, o Munchausenově syndromu. Jaké jsou spojitosti mezi uvedenými formami CAN s nespecifickými poruchami chování?

Dozvíte se o charakteristických profilech osob, které děti týrají, zneužívají nebo zanedbávají, o charakteristických situacích, ve kterých dochází častěji k týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí.

Budeme také hovořit o charakteristických skupinách dětí, které se častěji stávají oběťmi.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastí na tomto semináři si zlepšíte kompetence při zjišťování, předcházení a jednání s dětmi týranými, zneužívanými nebo zanedbávanými a s dětmi s rizikovým chováním.
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!