Papírové chumelení

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 01. 2016
Kraj:Vysočina
Cena:830 Kč za seminář
 
č. akreditace MŠMT: 33602/2013-1



Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny



Obsah školení:

Tématem tvořivé dílny je výroba vánoční dekorace za pomoci různých druhů papírů.
Účastníci semináře si vyzkouší kombinace různých druhů papírů k sestavení a vytvoření přáníček, dekorativních předmětů. Získají informace o tom, jak si papíry připravovat, jak je kombinovat. Společně sestavíme zásobník námětů pro práci s papírem.

Účastníci si ověří, že techniky lze využít i s dětmi předškolního věku.

Materiál, se kterým budou účastníci v průběhu semináře pracovat, je cenově dostupný a nabízí širokou škálu využití. Hotové výrobky si účastníci odnesou domů.

Jde o praktickou výtvarnou dílnu s názornými ukázkami.

Účastníci si samostatně vyzkouší jednotlivé techniky a podle vlastní fantazie téma i techniku zpracují.



Cíle školení:

Účastníci získají zásobník technik, samostatně uplatní vlastní fantazii, ve které aplikují nově získané techniky. Účastníci navrhují další témata a způsoby pro nové techniky. Vyhodnotí použitelnost pro jejich vzdělávací program i práci v jejich zařízení.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

http://www.zretel.cz/skoleni/papirove-chumeleni-5/

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci získají zásobník technik, samostatně uplatní vlastní fantazii, ve které aplikují nově získané techniky. Účastníci navrhují další témata a způsoby pro nové techniky.
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:730 684 908
Typ akce:seminář a dílna
seminář
přednáška
dílna
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
Poznámka:14:00 – 17:30
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!