Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:03. 02. 2016
Kraj:Praha
Cena:790 Kč za seminář
 
Na tomto semináři získáte zásobu činností a her, které Vám umožní naplňovat požadavky RVP PV na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku. V rámci semináře bude pracováno aktivizujícími technikami (diskuze, sebereflexe, brainstorming, rozbor videozáznamu, situační učení, hra). Na semináři se seznámíte s pojmem prosociálnost a jeho významem pro život v demokratické společnosti a jak zvládnout základní techniky pro vytváření prosociální atmosféry v prostředí mateřské školy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je získat zásobu činnosti a her, které Vám umožní naplňovat požadavky RVP PV na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku.
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!