Komunikace s rodičem

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:16. 03. 2016
Kraj:Praha
Cena:790 Kč za seminář
 
Rodič je osoba, která právně odpovídá za svoje děti a je k nim připoutána citovým poutem. Tato vazba mnohdy zabraňuje rodiči být objektivní v pohledu na činy svého dítěte. Což je specifikum, které téměř vždy ovlivňuje výsledek komunikace mezi pedagogem a rodičem.

Účastníci kurzu budou seznámeni s metodami a radami, jak komunikovat s rodiči. Jak jim citlivě a vhodně říci i méně dobré informace o dítěti, aby nezaujali negativní postoj ke školce či jejím pedagogům. A aby tato situace nevyústila v naprostý nezájem rodičů o informace o dítěti vycházející ze školky. V teoretické části budou probrány postoje ovlivňující rodiče a pedagogy v komunikaci. Dále budou ukázány pravidla pro komunikaci s rodičem, které je nutné stanovit při nástupu dítěte do školy. Budou představeny náměty, jak komunikovat s rodičem před schůzkou, během a po schůzce.

V praktické části budou ukázány příklady z praxe. Největší část semináře bude věnována diskuzi, výměně zkušeností a návrhům řešení situací, které účastníci zažívají ve svých školách.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem se představit učitelům mateřských škol metody a náměty pro komunikaci s rodičem při ne zcela příjemných situacích.
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!