Jak individualizovat, když je třída plná dětí

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:21. 03. 2016
Kraj:Jihomoravský
Cena:990 Kč za seminář
 
Představíme vám teoretická východiska, která souvisí s tématem individualizace.
Naučíte se základní postupy při hodnocení dětí a možnosti nastavení funkčních záznamů o dětech. Zaměříme se na plánování vzdělávání ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku).
Způsob zpracování hodnocení vzdělávacích výsledků by si školy měly určovat v intencích zákona samy, součástí semináře bude odborná konzultace nad osvědčenými formami.
Jaký je vliv prostředí i užití metod a forem práce při vzdělávání na rozvoj dovedností dětí? Jak realizovat individualizaci v praxi?
Budeme se věnovat příkladům kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností.
Získáte náměty pro zpracování samostatné cílené pedagogické diagnostiky s využitím výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Poslouží ukázky z praxe.
Část semináře budeme věnovat hodnocení postupů a výsledků vzdělávání a orientaci v pedagogické dokumentaci.
Součástí bude i odborná diskuse.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na semináři budeme reagovat na potřebu MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí.
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!