Hranice a rituály ve výchově dětí

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:06. 04. 2016
Kraj:Jihomoravský
Cena:790 Kč za seminář
 
První část:
Dozvíte se o důležitosti použití limitů a o jejich vlivu na přirozený vývoj psychiky (dítě se může podvědomě o limit opřít, ten mu dává pocit bezpečí).
Naučíte se postupy k tvorbě limitů. Tvorbu limitu je důležité dopředu promyslet tak, aby za ním stáli především ti, kteří mají kontrolovat jeho dodržování. Pokud k tomu nedochází, dítě zkouší, kde jsou ony hranice, a dospělí říkají, že zlobí.
Budeme věnovat pozornost i důležitosti jednoty dospělých (rodič–MŠ, rodiče–prarodiče…). Důležitost hranic a limitů je dána také tím, že vytvořená pravidla přinášejí dítěti pocit bezpečí a umožňují zrání v bezpečném prostoru, psychika není zatěžována neadekvátním rozhodováním, dítě se naučí pracovat s omezeními, respektovat pravidla a autoritu.
Seznámíte se s definicí pěti potřeb podle A. Pessa, jejichž naplnění je u dětí možné skrze hranice, které jim dospělý určí.
Druhá část:
V druhé části semináře se budeme věnovat rituálům – způsobům chování založených na tradičních pravidlech.
Existují různé typy rituálů (doma, ve školce…) a jejich respektování je důležité.
Cílem je seznámit vás s důležitostí hranic a řádů a jejich vlivem na psychiku a další vývoj dítěte.
Ukážeme vám metody a náměty, jak hranice a řády tvořit, aby je dítě převzalo za vlastní a samo se snažilo o jejich dodržování.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na začátku semináře se seznámíte s definováním pojmu hranice/limit. Představíme vám metody, jak lze hranice vytvořit, jak je chápe dítě a co je pro jejich tvoření pro všechny strany (dítě, rodič, pedagog…) podstatné.
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!