Podpora logopedické prevence v MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:09. 05. 2016
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář
 
V rámci semináře budou účastníkům doporučeny pomůcky a příklady možných náprav. Závěrečná část programu je zaměřena prakticky na sluchové hry, dechová cvičení – práce s pomůckami, gymnastika mluvidel, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů.

Témata vzdělávacího programu:
• systému logopedické péče v ČR,
• dítě se specificky narušeným vývojem řeči,
• příklady z logopedické praxe,
• praktické ukázky.

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských škol a prvních ročníku základních škol.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence a náprav u dětí předškolního věku a žáků nultých a prvních ročníků základních škol.
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!