Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:13. 06. 2016
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář
 
Celý seminář je zaměřen na potřebu vytvoření hranic (limitů) ve výchově dětí předškolního věku v předškolních zařízeních a rodinách.

V podstatě budete seznámeni s existencí tří možností výkladu, jak vytvářet jakési „vychovatelské mantinely“:

1. hranice z hlediska psychologie osobnosti
• vymezení osobností, „já“
• vnímání sebe i druhých lidí ve svém vývoji – jinak řečeno: vytvářet zralou osobnost

2. hranice systému
• v našem případě systém rodiny, struktura rodiny

3. hranice jako výchovné nebo vztahové prostředky, které jsou k dispozici
• určit dětem pravidla, trvat na nich a dodržovat je – obtížný úkol pro pedagogy, rodiče i samotné děti
• to, co po dítěti rodič a pedagog požaduje, nemůže sám nedodržovat; děti potřebují znát a rozumět nejen hranicím určeným pro ně, ale i povinnostem a úkolům rodičů a pedagogů
• určování platných hranic v rodině a ve škole je závislé na věku a zralosti dítěte

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytneme vám důležité informace a praktické náměty pro stanovování hranic při výchově dítěte v předškolních a školních zařízeních. Naučíte se, jak s přibývajícím věkem dětí tato pravidla a hranice upravovat.
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!