Jak vzbudit zájem o učení, aneb tvořivost učitelů mění podobu českých škol

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:20. 04. 2016
Kraj:Praha
Cena:690 Kč za seminář
 
Obsahem tohoto vzdělávacího projektu jsou metody práce, které jsou učitelům nabídnuty v systematizovaném kompletu materiálů, ve kterých může učitel vyhledávat s ohledem na potřeby svých žáků, znalost vztahů ve třídě a promyšlené směřování své práce k získávání kompetencí u žáků.

Současná doba přináší velké množství informací a s nimi nutnost orientovat se a třídit je. V souladu s dvoustupňovým kurikulem je nutné, aby učitelé uměli hledat metody pro práci se svými žáky, které s ohledem na dobrou znalost každého jednotlivce i sociálních vazeb ve třídě, povedou k očekávaným výstupům.

Doplňující informace:

Cíl akce:Jak vzbudit zájem o učení, aneb tvořivost učitelů mění podobu českých škol
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!