Specifické poruchy učení

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:02. 06. 2016
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář
 
Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. Seznámíte se s možnostmi práce s dětmi, s možnostmi včasné diagnostiky a aplikace do výuky.

Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat,
základní pojmy, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti,
objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU, platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny,
postavení dítěte se SPU ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti,
pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů,
prevence vzniku poruch učení u dětí,
diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Doplňující informace:

Cíl akce:Tento seminář vás seznámí se základní terminologií a získáte znalosti k diagnostice specifických poruch učení. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU.
Kontaktní email:sekerka@infracz.cz
Kontaktní tel.:607040733
Akreditace:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!