Dítě s odlišným mateřským jazykem v podmínkách MŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 06. 2016
Kraj:Středočeský
 


Praktický seminář zaměřený na pomoc pedagogickým pracovníkům při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do běžných činností a výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Účastníci získají základní poznatky z oblasti problematiky bilingvismu, rozvinou své dovednosti v oblasti rozvoje a stimulace řečových dovedností u dětí předškolního s odlišným mateřským jazykem. Osvojí si postupy a techniky na podporu posílení českého jazyka u dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu. Tyto postupy jsou velice dobře přenositelné i na žáky mladšího školního věku, seminář je proto vhodný i pro učitele 1. st. ZŠ a vychovatele ŠD.
Obsah – témata:
– bilingvismus – základní informace, objasnění problematiky
– mýty a nepravdy o bilingvismu
– jednotlivé typy bilingvismu
– aktuální právní předpisy k začleňování dětí (žáků) cizinců do vzdělávacího procesu
– praktické ukázky jazykové podpory v různém věku, v různých typech a formách bilingvismu
– rozvoj a upevňování řečových dovednosti dětí (žáků) cizinců
– postupy a techniky na podporu posílení českého jazyka u dětí (žáků) cizinců

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!