Připravenost pro školu, metody práce s předškolními dětmi před, během a po zápisu

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:10. 06. 2016
Kraj:Středočeský
 


Seminář je zaměřen na zvýšení dovedností a znalostí učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ v oblasti zjišťování míry připravenosti budoucích prvňáčků na školu včetně teoretického a legislativního zakotvení. Prostřednictvím praktických ukázek a předvedení konkrétních nástrojů se účastníci seznámí s některými metodikami, které lze využít v době zápisu do 1. ročníku ZŠ. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům aktuální informace o problematice připravenosti dětí na školu s důrazem na komplexní uchopení problematiky v aspektu teoretickém i praktickém a podpořit spolupráci učitelek mateřských škol s pedagogy na 1. stupni ZŠ.
Obsah semináře:
– terminologie – školní zralost vs. připravenost na školu
– oblasti, ve kterých celkovou míru připravenosti na školu posuzujeme – shrnutí a aktualizace tématu
– legislativní zakotvení péče o předškolní děti, práva a povinnosti rodičů předškolního věku ve vztahu ke školní docházce a předškolnímu vzdělávání
– seznámení s konkrétními metodami práce v návaznosti na zjištění míry školní připravenosti (např. zjištění aktuální úrovně znalostí a dovedností v oblastech sluchové a zrakové percepce, grafomotoriky, početních a předpočetních představ, všeobecných znalostí

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!