Právní úprava inkluzivního vzdělávání – Brno

Pořádá Rytmus-od klienta k občanovi, o.p.s.

Termín:11. 03. 2016
Kraj:Jihomoravský
Cena:1600 Cena bude upřesněna
 
Školský systém čeká od roku 2016 důležitá změna v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela zavádí systém podpůrných opatření, jejichž cílem je poskytnout cílenou podporu v zajišťování vzdělávacích potřeb žáka.

Témata kurzu:

Seminář provede účastníky základy právní úpravy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po novelizaci školského zákona

Po vysvětlení základních ideových východisek se zaměří na právní úpravu podpůrných opatření, proces jejich zavádění, financování i ukončování jejich poskytování

Specifická pozornost bude věnována podpůrným opatřením ve formě asistenta pedagoga a individuálního vzdělávacího plánu

Seminář se zaměří na povinnosti škol při přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání a k možnostem vzdělávání žáků ve speciálních třídách nebo školách Budeme pracovat s konkrétními případy, právními předpisy i praktickými ukázkami právních dokumentů.

Seminář je určen:

pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

kapacita kurzu je min. 10 a max. 20 účastníků

Akreditace:

seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP

Kontakt:

Vladislava Kršková – koordinátorka kurzů v Brně

vladislava.krskova@rytmus.org, 777 253 789

bližší informace o kurzu včetně platebních podmínek naleznete ZDE:

http://vzdelavani.rytmus.org/kurz/pravni-uprava-inkluzivniho-vzdelavani-1

datum: 11. březen 2016

čas: 9 – 17 hodin

místo: Sál Slévárny Vaňkovka, Brno, 602 00

lektoruje: Šárka Dušková

cena: 1 600,– Kč

Doplňující informace:

Cíl akce:akreditovaný kurz
Kontaktní email:vladislava.krskova@rytmus.org
Kontaktní tel.:777 253 789
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!