LIDÉ, TÝMY, PROJEKTY

Pořádá Prázdninová škola Lipnice, z. s.

Termín:29. 01. 2016 – 31. 01. 2016
Kraj:Jihomoravský
Cena:3900 Kč za seminář
 
Kurz pro každého, kdo by chtěl atraktivním, efektivním a hravým způsobem otevírat na svých kurzech nebo ve svých pracovních týmech témata jako jsou:

– týmová spolupráce

– komunikace

– řešení problémů

– řízení projektů

– vedení lidí…Metoda \“záměr-program-reflexe\“ zážitkové pedagogiky je forma práce. Je jednou z mnoha metod, kterou můžete při práci s lidmi využívat. Dá se využívat opravdu v širokém spektru pedagogického působení ve školách, ve firemním vzdělávání i v projektech neziskových organizací, které mohou být zaměřeny na různé obsahy.

Existuje však oblast konkrétních rozvojových témat a obsahů, které zážitková pedagogika rozvíjí už ze své podstaty:

Je to oblast měkkých dovedností: sebepoznání, komunikace, týmová spolupráce, řízení projektů, vyjednávání, asertivní jednání, osobní efektivita, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů, strategické neboli koncepční myšlení, ochota riskovat, schopnost se adaptovat a přijímat změny atd. …

Pokud v rámci programu zadáte skupině nějaký úkol, tak ve většině případů začínají spolu účastníci komunikovat, plánovat, volit strategii, rozdělovat si garance, hledat řešení a úspěšně či neúspěšně realizovat úkol.

Na závěr pak společně hodnotíte míru úspěchu, zapojení jednotlivců a jejich přínosu pro celek. Poskytujete si vzájemně osobní zpětnou vazbu, ale také hodnotíte proces a hledáte ty momenty, ze kterých se mohou všichni poučit do budoucna tak, aby se případných chyb vyvarovali ve svých reálných týmech či projektech.

V tomto momentě se však setkáváme z častou chybou zážitkových instruktorů a lektorů!

Mají perfektně stanovený cíl i připravenou hru, vše zdárně proběhne, ale na závěr v rámci reflexe položí jednu z těchto otázek:

– Jak jste se cítili?

– Co se vám povedlo a co nepovedlo?

– Co si z toho odnášíte?

Jednou či dvakrát si se sadou těchto základních otázek vystačí, ale později se již přestanou oni i jejich účastníci posouvat a dále rozvíjet!

Proč?

Protože zapomínají na to, že stejně tak, jako samotná metoda zážitkové pedagogiky je specifické know-how jak pracovat s lidmi (forma) , je další široké know-how oblast měkkých dovedností – tedy oblast toho, na čem s nimi pracovat (obsahy, které formou zážitkové pedagogiky předáváme).

A právě na tuto specifickou oblast měkkých dovedností bude zaměřen tento kurz!

Doplňující informace:

Cíl akce:rychlé teoretické zarámování do metody zážitkové pedagogiky, jak vytěžit zážitek z programu ke konkrétnímu cíli vlastní prožitek z uvedených programů a následné reflexe z různým zaměřením na znalosti, dovednosti a postoje
Kontaktní email:petradrahanska@gmail.com
Kontaktní tel.:776274000
Poznámka k ceně:v ceně je zajištění programu a materiály, v ceně není ubytovaní a strava
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:pedagogové volného času
psychologové
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
vychovatelé školských zařízení
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!