S knihou po škole – Školní čtenářský klub

Pořádá Nová škola, o. p. s.

Termín:10. 04. 2017 – 24. 04. 2017
Kraj:Olomoucký
Cena:1970 Kč za seminář
 
Účastník se v 16 hodinovém kurzu vedeném dvěma lektory seznámí s metodikou práce čtenářských klubů včetně oblastí čtenářské gramotnosti, které lze v klubech cíleně rozvíjet. Dále pak se základními formami a metodami práce s knihou.
Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet postupy používané v čtenářských klubech, seznámit se s vhodnou literaturou a naplánovat si první kroky v realizaci této volnočasové aktivity – vybudování zázemí klubu jako čtenářsky podnětného místa ve škole, výběr vhodné literatury, zakomponování tří základních pilířů metodiky čtenářských klubů k rozvoji čtenářství do plánování schůzek, implementaci základních forem práce s knihou do náplně volnočasové aktivity.

Seznámí se také s praktickými zkušenostmi učitelů se zakládáním, organizací i odborným vedením čtenářských klubů. V průběhu celého kurzu účastníkům nabízíme e-mailovou a skypovou konzultaci.
Probíraná témata:
Základní principy klubové práce, ujasnění pojmu čtenářský klub, čtenářství a čtenářská gramotnost
Jak založit čtenářský klub
Základní formy práce s knihou
Cílený rozvoj čtenářství ve čtenářských klubech
Plán vlastní realizace volnočasové aktivity Čtenářský klub

Přímé přihlašování: http://www.novaskolaops.cz/kurzy-ctenarske-gramotnosti-2016

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem cyklu je zážitkové seznámení s principy založení a fungování čtenářského klubu jako volnočasové aktivity pro cílený rozvoj dětského čtenářství.
Kontaktní email:veronika.zelinkova@novaskolaops.cz
Kontaktní tel.:774 580 591
Poznámka k ceně:Cena je platná při 20 účastnících, při nižším počtu si vyhrazujeme právo pokrýt kurz pouze 1 lektorem.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Šestnáctihodinový kurz, který proběhne ve dvou dnech (10. 4. a 24. 4.)
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!