Inkluzivní škola a asistent pedagoga

Pořádá Nová škola, o. p. s.

Termín:03. 05. 2017
Kraj:Praha
Cena:1040 Kč za seminář
 
– Co to je inkluzivní škola a kdo je asistent pedagoga – co je účelem zavádění této profese do škol, rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobní asistentem, ukotvení v zákonech ČR, získání prostředků na mzdu asistenta, platové zařazení asistenta, určení náplně práce a uvedení AP do pedagogického sboru.
– Výběr uchazeče o místo asistenta, požadovaná formální i neformální kvalifikace.
– Doporučení pro spolupráci asistenta s pedagogy.
– Specifika práce asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti.
– Metodická podpora asistentů – školní poradenská pracoviště a školská poradenská zařízení.
– Příklady dobré praxe z práce asistentů pedagoga, diskuze s účastníky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Osmihodinový kurz nabízí rady a příklady dobré praxe – jak začít, jak vybrat uchazeče, jak již od počátku nastavit spolupráci AP – učitel ve škole tak, aby byla škola, asistent i děti spokojené a asistent mohl úspěšně plnit svůj úkol.
Kontaktní email:veronika.zelinkova@novaskolaops.cz
Kontaktní tel.:774580591
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
asistenti pedagoga
Poznámka:Možnost přihlášení zde: http://novaskolaops.cz/5.-4.-2017-praha-inkluzivni-skola-a-asistent-pedagoga
Nenašli jste kurz, který jste hledali? Spolupracujeme s portálem rvp.cz, zkuste to tam!