Rytmus, o.p.s.

Posláním Rytmus, o.p.s. je umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště. Podporuje začleňování dětí se znevýhodněním do běžných ZŠ, a to vzděláváním pedagogických pracovníků, semináři o inkluzi v praxi.