Bohemia EU Planners, s.r.o.

Bohemia EU Planners, s.r.o., akreditovaná vzdělávací společnost v Praze s působností v regionech ČR. Kanceláře Praha a Brusel. Autorizovaná osoba pro akreditované vzdělávací programy profesní kvalifikace projektového managementu dle standard NSK ČR. Dále akreditované vzdělávací programy pro DVPP s cílem podpory mobility učitelů a realizace stínování učitelů a vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí, škol, na školách ve státech EU. Jednatelka je společnosti akreditovaný lektor pro společné vzdělávání dle MŠMT ČR