Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Pořádá Tvořivá škola

Termín:01. 12. 2018
Kraj:Jihomoravský
Cena:1280 Kč za seminář Kč
 
KURZ VHODNÝ I PRO PROGRAM OP VVV.

Co můžeme udělat pro to, aby se v MŠ cítili dobře jak předškolní pedagogové, tak předškoláci a jejich rodiče? Aby naše práce měla smysl a byla pro děti dobrým východiskem pro vstup do školy?

Kurz přináší nové a zcela jedinečné informace, které mají bezprostřední vliv na to, jak se v MŠ cítíte Vy i děti, které učíte a jaké jsou Vaše vztahy s druhými lidmi (s dětmi, s jejich rodiči, s kolegy). Jeho velkým přínosem je, že Vás může ochránit před pocity marnosti a syndromem vyhoření. Je to příležitost poznat hlubší příčiny potíží, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci Vy i děti Vám svěřené cítit spokojeně a v bezpečí.

Časová dotace: 8 hodin

Tvořivá škola, Mateřské školy, Mateřská škola, činnostní učení, metodika, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Doplňující informace:

Cíl akce:Prevence vyhoření, nastavení efektivní komunikace
Kontaktní email:info@tvorivaskola.cz
Kontaktní tel.:774191813
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
seminář a dílna
Oblast:akce na zakázku
jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
prevence, výchovné poradenství
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
Poznámka:Kurz proběhne v čase 9:00-16:30.