Motivace a sebemotivace

Pořádá TSM, spol. s r. o.

Termín:06. 02. 2019
Cena:1990 Kč za seminář Kč
 
Pokud člověk dělá to, co je jeho silnou stránkou a k čemu má talent může být v životě nejenom úspěšnější, ale i šťastnější.
Je velmi užitečné odpovědět si na tyto otázky: Děláte, co vás baví a co vás naplňuje? Máte možnost rozvíjet svůj jedinečný talent? Nebo jste nuceni dělat práci beze smyslu a ještě k tomu k ní využívat jen své slabé stránky? Na semináři se dozvíte, jak pracovat se svými silnými stránkami a hodnotami tak, abychom využívali maximálně svých schopností, cítili se dobře a podávali dobrý výkon.
Cíl: Umět využít svoje schopnosti na maximum.
Co se naučíte: Objevit svoje hodnoty, talenty a silné stránky Vnímat vlastní jedinečnost a upevnit sebevědomí Uvědomit si, jak naše hodnoty podporují nebo omezují maximální využití talentu Pochopit, jak můžete své slabé stránky obejít nebo lépe transformovat ve svůj prospěch Jak využívat svoje silné stránky pro úspěšný pracovní i osobní život Strategicky myslet – vytvářet vize a řídit myšlenky

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@tsmvyskov.cz
Kontaktní tel.:517 330 475
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie