Argumentace, vyjednávání a námitky

Pořádá TSM, spol. s r. o.

Termín:01. 04. 2019
Cena:1990 Kč za seminář Kč
 
Cíl semináře Školení je zaměřeno na zlepšení komunikačních dovedností na poli argumentace a všech klíčových kompetencí v oblasti mezilidské komunikace. Cílem semináře je osvojit si hlavní pravidla komunikačních postupů, dobře se připravit na vyjednávání, naučit se základní argumentační a vyjednávací taktiky, uvědomit si, že vedení jednání a vyjednávání je základním prostředkem při formování vztahů se zákazníky (vnitřními i vnějšími) a s partnery. Komu je seminář určen Seminář je určený manažerům, obchodníkům, prodejcům a všem těm, kteří potřebují posílit své vyjednávací dovednosti. • Zásady komunikace a jejich využití • Brzdy a ztráty při komunikaci • Naslouchání – co a proč je dobré si pamatovat • Umění empatie – klíč k ovládání taktu • Jak číst pocity a myšlenky druhých podle signálů řeči těla • Důležitost neverbální komunikace v obchodním jednání • Pozor na některé signály neverbálního sdělování – jak si nenaběhnout • Co všechno klient vidí a vnímá a co nám může uniknout • Styly vyjednávání • Stěžejní druhy námitek – námitky objektivní, subjektivní, „vševědovy“, zlobné, nevyřčené, na poslední chvíli, výmluvné • Námitky a jak jim předcházet • Databanka odpovědí na námitky • Prezentace produktu, zvládání námitek – cvičení ve skupinách “Námitky” • Techniky podporující uzavření jednání – kývající pes, strategie ticha… • Případová studie • Diskuse, dotazy.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@tsmvyskov.cz
Kontaktní tel.:517 330 475
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie