Vedení, komunikace a motivace lidí – pro mistry

Pořádá TSM, spol. s r. o.

Termín:03. 06. 2019
Cena:1990 Kč za seminář Kč
 
Cíl kurzu:
• Osvojit si stěžejní prvky efektivní komunikace
• Analyzovat roli mistra – vedoucího
• Rozvinout schopnost vést podřízené ke kvalitním výsledkům
• Naučit se účinně motivovat a vést podřízené ve výrobním provozu
• Zvládnout efektivní a nekonfliktní postupy pro vedení lidí
• Dokázat se sebemotivovat
• Vysvětlit užití manažerských nástrojů v praxi
Seminář je určen pro mistry ve výrobě a službách, vedoucí směn, vedoucí provozu, group leadery.
Obsah semináře:
• Role mistra při vedení lidí
• Empatie – vcítění se do pozice podřízeného
• Naslouchání – co a proč je dobré si pamatovat
• Podíl vnímání komunikačních kanálů
• Důležitost neverbální komunikace v jednání s podřízenými
• Některé stěžejní neverbální znaky a jejich vysvětlení
• Brainstorming – dáme hlavy dohromady….
• Vedení spolupracovníků nástroje vedení
• Rozhovory mistra s podřízenými
• Deset obtížných typů a jak na ně
• Chvála a kritika
• Pozitivní zpětná vazba
• Přijímání kritiky
• Motivační faktory dělníků a jak s nimi pracovat
• Motivace hmotná a nehmotná
• Peníze, peníze a zase ty peníze… Nebo?
• Jaké motivační prvky mám – co mi dává firma a co mohu přidat osobně
• Demotivace – co dál, když tým ztrácí motivaci a chuť
• Sebemotivační prvky – jak se motivovat, abych motivoval
• Autodiagnostika mistra – test poznej sám sebe

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@tsmvyskov.cz
Kontaktní tel.:517 330 475
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie