Profesionální prodejní dovednosti

Pořádá TSM, spol. s r. o.

Termín:11. 06. 2019
Cena:1990 Kč za seminář Kč
 
Seminář je určen obchodním zástupcům, prodejcům či obchodníkům a dále všem, kteří přicházejí do osobního styku s obchodními partnery nebo jsou jinak zaměřeni na obchodní činnost či komunikaci s klienty a tuto činnost již nějaký čas vykonávají.
Cíle školení: Zdokonalit principy profesionálního prodeje, osvojit si zásadní dovednosti vedení prodejních rozhovorů, naučit se dobře zjišťovat potřeby zákazníků, efektivně prezentovat své zboží nebo služby.
Obsah semináře:
• Zásady efektivní komunikace
• Nové trendy v obchodování
• Naslouchání – co a proč je dobré si pamatovat
• Brzdy a ztráty při komunikaci
• Umění empatie – klíč k ovládání taktu
• Řeč těla – zdokonalení neverbálního projevu
• Důležitost neverbální komunikace v obchodním jednání
• Pozor na některé signály neverbálního sdělování – jak si nenaběhnout
• Co všechno klient vidí a vnímá a co nám může uniknout
• Některé stěžejní neverbální znaky a jejich vysvětlení
• Základy obchodního jednání
• 6 etap obchodního jednání
• Příprava na jednání – dobrá příprava = polovina úspěchu
• Akvizice nových klientů
• Tipování zákazníka
• Získej zákazníka v prvních 5 větách
• První kontakt u nového zákazníka – nač si dát pozor
• Rozpoznání kupních signálů
• Co to je prodejní argument – prodávejte užitek
• Tipy k jednání o ceně
• Techniky uzavření obchodu – řeknete si o to
• Techniky podporující uzavření jednání – salámová technika, kývající pes, strategie ticha…
• Follow up – aktivita v dalším postupu práce se zákazníkem
• Péče o klienta – na co nesmím zapomenout
• Zpětná vazba z návštěvy zákazníka – co, proč, kam a jak si zapisovat
• Reflexe celého tréninku

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@tsmvyskov.cz
Kontaktní tel.:517 330 475
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie