Jak i jinak na vývojové poruchy učení i chování

Pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice

Termín:05. 12. 2018
Cena:850 Kč za seminář Kč
 
Seminář bude rozdělen do tří setkání: 1. setkání 05.12.2018 – 5 vyuč. hodin, 2. setkání 16. 1. 2019, 3. setkání 20. 3. 2019

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit s podrobně propracovanou problematikou SVPU a CH, pedagogickou diagnostikou, jejím procesem, formami, metodami prevence, nápravě, integraci, toleranci. Nárys nových evropských trendů.
Kontaktní email:nikola.sadilkova@pppuk.cz
Kontaktní tel.:417 533 625
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů