SCHOLA CULTURA – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Pořádá Člověk v tísni, o.p.s.

Termín:29. 01. 2019 – 25. 04. 2019
Kraj:Praha
 
Vyzkoušíme si aktivizační metody využitelné ve výuce a v třídnických hodinách, budeme se věnovat komunikaci (verbální i neverbální), kritickému myšlení, otázkám hodnocení a odpovědnosti a dalším oblastem, s nimiž se ve škole setkáváme.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zaměříme se jak na komplexní přístup školy ke kompetencím pro demokratickou kulturu, tak na konkrétní aktivity spojené s vybranými kompetencemi v práci s žáky.
Kontaktní email:michal.homolka@clovekvtisni.cz
Kontaktní tel.:+420 724 256 180
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně