„ŠABLONA“ – RVP a změny úprav ŠVP v rámci inkluzivního vzdělávání

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 11. 2019
Kraj:Praha
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 
Obsah semináře je zaměřen na práci s žáky s různými stupni podpůrných opatření a práci s žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Reflektovány jsou způsoby úprav ŠVP v rámci podpůrných opatření.Program se zabývá změnami v ŠVP podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a na základě novely Školského zákona a s tím související změnou RVP ZV. Vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků.   Seminář zahrne následující z oblastí:
  • Změny vyvolané úpravou RVP
  • ŠVP  a nová strategie vzdělávání
  • Metodika
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastníci získají přehled o vzájemném vztahu RVP a ŠVP, upřesní si způsob formálního zapracování změn do ŠVP konkrétní školy a uvědomí si možné korekce již upravených UO ve vztahu k IVP, seznámí se se změnami v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení a možnostem využívání slovního hodnocení.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně