Jak pracovat s informacemi a vést žáky ke kritickému myšlení

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:04. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřený na individuální i skupinové techniky čtení, na práci s textem, na obsahovou a vizuální analýzu textů vedoucí k porozumění, na kontextualizaci a schopnost využití znalostí v praxi.
Uvedené postupy lze efektivně integrovat do výuky českého jazyka nebo cizích jazyků, ale také aplikovat v odborných předmětech v práci s teoretickými zdroji. Posilují rozvoj čtenářské gramotnosti, dají se zařadit jako součást projektové výuky, vedou k rozvoji kritického myšlení.
V semináři budou představeny různé typy textů, způsoby a metody jejich vyhodnocení a analýzy. Nedílnou součástí analýzy textů je jejich vizuální zpracování, tedy jejich rekonstrukce, která slouží jako podklad k tvorbě psaných útvarů.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s různými technikami orientace v textu, technikami čtení samostatně či ve spolupráci v páru nebo skupinách tak, aby následně mohli tyto techniky aplikovat ve vlastní pedagogické praxi a předávat je svým žákům.
Obsah – témata:
1. Techniky čtení a note-taking
– párové čtení: čtení s dotazováním, čtení s předvídáním, zrcadlové čtení
– mentální mapování
– Note-taking – Metoda I.N.S.E.R.T., podvojný deník
– skládankové čtení
2. Analýza textů a vizualizace, základy kompozice
– dilemata: binární analýza a T-graf
– problémy a krize: analýza příčin a následku a strom problému
– strategie: SWOT analýza
– rozhodování: komparativní studie a Vennův diagram

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku