Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (1. část)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:29. 03. 2019
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář Kč
 
První část dvoudílného semináře je zaměřena na seznámení s problematikou ADHD, ADD, jejich charakteristiku, jednotlivé formy, příčiny vzniku a projevy. Skolení bude zacíleno na projevy chování dítěte s ADHD, ADD, související s jeho začleněním do kolektivu MŠ a ZŠ a na ně navazující možná další úskalí. Účastníkům tohoto semináře budou na základě dlouholeté praxe lektorky v pedagogicko-psychologické poradně zprostředkovány různé pohledy na specifické obtíže v chování dětí v předškolním věku a mladším školním věku. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování. Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD u dětí předškolního a mladšího školního věku. Účastníkům bude mimo jiné poskytnut prostor pro diskusi a sdílení poznatků z jejich praxe.   Přehled témat:
 • Vznik ADHD, ADD – příčiny vzniku
 • Kritéria americké psychiatrické asociace – konkrétní popis projevů
 • Jednotlivé příznaky ADHD, ADD
 • poruchy percepce
 • specifické neurologické nálezy
 • poruchy řeči a sluchového vnímání, myšlení
 • poruchy motoriky
 • poruchy učení – sekundárně se rozvíjející SPU
 • neurotické rysy
 • emoční poruchy a poruchy chování
 • poruchy spánku
 • fyzický vývoj
 • poruchy koncentrace pozornosti, paměti
 • hyperaktivita x hypoaktivita
 • Výskyt ADHD, ADD v populaci předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
 • Dítě s ADHD, ADD v rodině
 • Dopad syndromu ADHD a ADD na dospívající a dospělé
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice specifických poruch chování. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí školení budou také kasuistiky dětí s SPCH. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD a zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka. Dále si seminář klade za cíl poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. V rámci semináře se učitelé seznámí se základními daty, možnostmi a hranicemi práce s dětmi s ADHD.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové