Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (2. část)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:29. 03. 2019
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář Kč
 
Druhá navazující část dvoudílného semináře se zaměřuje na zásady práce s dítětem s ADHD, ADD, předcházení konfliktním situacím a plánování strategie přístupu k těmto dětem. Probrány budou základy efektivní komunikace a komunikačních dovedností při řešení výchovných problémů. Účastníkům tohoto semináře budou na základě dlouholeté praxe lektorky v pedagogicko-psychologické poradně zprostředkovány různé pohledy na specifické obtíže v chování dětí v předškolním věku a mladším školním věku. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování. Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD u dětí předškolního a mladšího školního věku. Účastníkům bude mimo jiné poskytnut prostor pro diskusi a sdílení poznatků z jejich praxe.   Přehled témat:
 • vytváření přehledného a strukturovaného prostředí – tyto děti potřebují řád a strukturu, prostřednictvím srozumitelné komunikace, potřebují přesné určení toho, co se od nich očekává
 • jasná pravidla, jasné mantinely
 • promyšlené reakce rodičů, učitelů a okolí na určité projevy jejich chování
 • potřebu pomoct s uspořádáním pomůcek
 • potřebu pomoct s uspořádáním pracovního prostoru
 • potřebu pomoct se zapojením do skupiny
 • potřebu pomoct ve chvílích, kdy přecházejí od jedné činnosti k druhé
  Základy efektivní komunikace, komunikační dovednosti při řešení výchovných problémů:
 • řeč a výchovné využití
 • nevhodné komunikační dovednosti (např. agrese, ironie, formalita, poučování)
 • verbální, neverbální a paraverbální komunikace
 • zásady efektivní komunikace
 • rizika trestů, odměn a pochval ve výchově
 • efektivní komunikace
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice specifických poruch chování a naučit je možnostem jak upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Účastníci se seznámí s komunikačními technikami, se zásadami verbální a neverbální komunikace, s technikami, které se dají využít pro efektivní zvládání výchovných problémů ve školské praxi, vyzkouší si techniky a metody efektivní komunikace. Bude probrána otázka užitečné pedagogické strategie časté zpětné vazby, neboli zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování). Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPCH.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové