Dítě s ADHD, ADD – workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:30. 03. 2019
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář Kč
 
Dílna prohlubuje a navazuje na poznatky ze školení „Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD“. Zúčastněným pedagogům bude nabídnut prostor pro otázky a odpovědi týkající se péče o děti a žáky s poruchou ADHD a ADD a možnost sdílení zkušeností z praxe. Skrze vlastní prožitek se seznámí s vhodnými relaxačními technikami, aktivitami pro všední den a ujasní si strategie, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace.   Seminář zahrne tato témata:
  • Teoretický rámec problematiky
  • Aktivity podporující psychomotorický vývoj dítěte
  • Předcházení a řešení konfliktních situací
  • Relaxační, terapeutické aktivity vhodné pro děti ADHD – popis, terminologické vymezení
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem workshopu je ukázat pedagogům cestu při hledání různých strategií v individuální péči o dítě ve školním kolektivu. Není cílem naučit pedagogy, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí ADHD, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Seminář nabízí na základě dotazů účastníků praktické rady vycházející z dlouhodobé praxe. V rámci workshopu se seznámí se základními daty, možnostmi a hranicemi práce s dětmi s ADHD. Workshop je zaměřen na rozvoj sociálních a emočních dovedností a na pozitivní ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Bude probrána otázka užitečné pedagogické strategie časté zpětné vazby, neboli zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování). Součástí workshopu jsou ukázky relaxačních technik, přehrávky problémových situací všedního dne, strategie zvládání hněvu nebo komunikace v konfliktech. Cílem programu je aktivně a smysluplně využít společný čas ve prospěch zlepšení psychického, emocionálního a sociálního stavu dítěte prostřednictvím vhodných aktivit.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové