„ŠABLONA“ – Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 05. 2019 – 20. 05. 2019
Kraj:Praha
Cena:2990 Kč za seminář Kč
 
Seminář, sestávající ze čtyř výukových modulů, nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky 2. stupně ZŠ ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou, poezií i s odborným a publicistickým textem. Zřetel je kladen také na mediální výchovu, proces vyhledávání klíčových informací a práci s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Seminář zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky.   Školení zahrne následující moduly:  
  1. Rozvíjení čtenářské gramotnosti
  • Kreativita při práci s textem, vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační, prožitkové vnímání, žákovské reflexe na četbu, …
 
  1. Moderní literatura pro mládež
  • Čeští a zahraniční autoři od 2. pol. 20. století do současnosti, poezie pro mládež, …
 
  1. Seznámení s poezií
  • Jak pracovat s poezií?, porovnání textu, obrazu a hudebního zpracování, cizí jazyky v poezii…
 
  1. Mediální výchova a práce s textem
  • Vývoj mediální výchovy v zahraničních školách
  • Stereotypy a jak s nimi pracovat, jazykové prostředky v médiích, praktické aktivity zaměřené na práci s tištěným textem, práce s chybou, …
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků na 2. stupni ZŠ kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně