„ŠABLONA“ – Prezentační nástroje jako podpora výuky

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:06. 06. 2019
Kraj:Jihomoravský
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 


Seminář se zaměřuje na možnosti podpory projevu pedagoga a jeho prezentačních dovedností pomocí prezentačních nástrojů. Důraz je kladen na jednoduché využití dostupné školní techniky pro výuku a zvýšení zájmu žáků o učivo. Významná část semináře je věnována práci s působivými prezentacemi v PowerPointu a Prezi, dále pak natáčení a zpracovávání videa a audia, jeho možnosti samostatného užití nebo propojení s PPT prezentací. Účastníci získají základní povědomí o tom, jak pracovat s prezentací, aby nenahrazovala výtahy z knih a učebnic, ale byla motivující, inspirující a pomáhala prohloubit interakci se žáky.Představeny budou také ukázky realizovaných projektů.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je pomoci zefektivnit využívání techniky a softwarových programů ve výuce. Seminář se pokusí pedagogům nastínit možnosti jak podpořit svůj výklad a prezentační dovednosti bez nutnosti vynaložit pro to nepřiměřeně více úsilí.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času