Jak žákům přiblížit dějiny 20. století

Pořádá Nakladatelství Fraus

Termín:13. 03. 2019
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář Kč
 
Přemýšlíte o tom, jak zatraktivnit výuku moderních dějin? Chcete v hodinách dějepisu využívat různé typy pramenů a zároveň u žáků rozvíjet kritické myšlení? Na semináři budeme společně pracovat s obrazovými prameny, zaměříme se na fotografie a rozvoj dovednosti interpretovat dobovou fotografii. Podíváme se také na dobové reklamy a vtipy, které vypovídají o dějinách všedního dne. Budeme zkoumat, jak je možné pracovat se vzpomínkami pamětníků a jak je uvést do kontextu s velkými dějinami. Nevynecháme ani práci s textem, ukážeme si, jak naučit žáky argumentovat a zaujímat vlastní postoje s využitím poskytnutých informací.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na semináři budeme společně pracovat s obrazovými prameny, zaměříme se na fotografie a rozvoj dovednosti interpretovat dobovou fotografii. Podíváme se také na dobové reklamy a vtipy, které vypovídají o dějinách všedního dne.
Kontaktní email:novakova.katerina@fraus.cz
Kontaktní tel.:377 338 830
Poznámka k ceně:Hodinová dotace 4 x 45 minut.
V ceně je zahrnuto občerstvení.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně