Jak naučit žáky myslet a učit se (\“ochutnávka\“)

Pořádá Autorizované tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina, z.ú.

Termín:12. 02. 2019
Kraj:Praha
Cena:1000 Kč za seminář Kč
 
Jednodenní zážitkový seminář, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina Instrumentální obohacení, a přiblíží myšlenky strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení. Kurz přináší inspiraci pro školní či poradenskou práci (pro teoretické zakotvení a zdůvodnění postupů v rámci školní i poradenské psychologie) a současně je nabídkou nové metody, kterou mohou účastníci dále studovat a která má široké využití ve výchovně vzdělávacím procesu (představuje ucelený, strukturovaný a komplexní materiál, který lze použít jako nástroj, didaktický i obsahový pro náplň nápravných i intervenčních postupů a plánů).

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:kurzy@atc-feuerstein.cz
Kontaktní tel.:728 340 521
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga