FIE I

Pořádá Autorizované tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina, z.ú.

Termín:21. 02. 2019 – 18. 03. 2019
Kraj:Praha
Cena:10000 Kč za seminář Kč
 
Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. Program instrumentálního obohacování. Teorie zprostředkovaného učení a rozvoje kognitivních funkcí žáků.

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Celkem 80 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz seznámí účastníky s teoretickými základy metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a s praktickým využitím šesti instrumentů: Uspořádání bodů, Porovnávání, Analytické vnímání, Orientace v prostoru I, Kategorizace a Ilustrace.
Kontaktní email:info@atc-feuerstein.cz
Kontaktní tel.:728 340 521
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
výchovní poradci