FIE Basic osmidenní

Pořádá Autorizované tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina, z.ú.

Termín:23. 04. 2019 – 30. 05. 2019
Kraj:Praha
Cena:11000 Kč za seminář Kč
 
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina – Basic 1.
Program instrumentálního obohacování. Teorie zprostředkovaného vyučování a rozvoje kognitivních funkcí žáků.

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 – 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace.
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

celkem 64 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na teoretických základech Feuersteinova instrumentálního obohacování bude prezentováno 8 instrumentů:Uspořádání bodů, Orientace v prostoru, Od jednotky ke skupině, Rozpoznání emocí, Porovnej a odhal absurdity A, B, Od empatie k činnosti, Tříkanálové učení
Kontaktní email:info@atc-feuerstein.cz
Kontaktní tel.:728 340 521
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ
učitelé speciálních škol
výchovní poradci