Prevence syndromu vyhoření

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:05. 06. 2019
Kraj:Zlínský
Cena:990 Kč za seminář Kč
 


Syndrom vyhoření (burnout syndrom), neboli pocit pracovního vyčerpání, se odráží v psychické, fyzické i duševní nepohodě. Tato obtíž postihuje především lidi pracující v pomáhajících profesích – učitelé jsou tedy v tomto směru ohroženou skupinou. Seminář se pokusí objasnit, jaké jsou fáze syndromu vyhoření, čeho si všímat a co by nás mělo varovat. Řekneme si také, jaké důsledky může syndrom vyhoření mít. Poté se zaměříme na to, jak se tomuto syndromu bránit a prakticky si vyzkoušíme několik technik pro lepší duševní hygienu a pro lepší zvládání stresových situací.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s problematikou syndromu vyhoření, poznat jeho fáze a možné důsledky. Účastníci se seznámí se způsoby, jak se tomuto syndromu bránit a vyzkouší si několik cviků duševní hygieny.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času