Činnostní poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:27. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika). Demonstračně bude předvedeno cca 14 jednoduchých přírodovědných pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat, dalších cca 12 pokusů si účastníci sami vyzkouší a technicky nacvičí. Učitelé tak získají poznatky a dovednosti, které následně ve své pedagogické praxi mohou využít pro podporu a rozvoj pozitivního vztahu dětí a žáků k přírodě a k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů.
V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce, zohledněna bude i předpokládaná nezkušenost účastníků s realizací přírodovědných pokusů. Pracovat se proto bude ve skupině 7 – 10 účastníků, kterou povede vždy jeden lektor.
Obsah – témata:
– úvodní přehled pokusů, dostupné materiály na jejich podporu
– pomůcky potřebné k provádění pokusů
– vlastnosti používaných látek
– technika prováděných pokusů se zohledněním školního prostředí
– demonstrace jednoduchých pokusů, např. Hoří svíčka pod vodou?, Suchý papír pod vodou, Vejce v bublinkách, Mýdlo pohybuje dřevem + závod lodiček, Tančící hrozinky, Sopka pod vodou, Barevné bublinky v oleji, Oživlá lahev, Příprava šumivého nápoje ad.
– nácvik provádění jednotlivých pokusů, např. Naučíme vejce plavat, Plave kancelářská sponka na vodě?, Malujeme bez štětce a pastelek – chrom. na kelímku, Je černá jako černá (chrom. na pruzích papíru), Červené zelí – nástroj detektiva, Loďka z plastelíny, Sopka nad vodou + hrnečku vař, Tajné písmo, Rozvíjení poupat
– komentáře k probíhajícím jevům, vazba na běžný život
– motivační potenciál pokusů pro rozvoj pozitivního vztahu dětí a žáků k přírodě a přírodovědným disciplínám
– zásady bezpečnosti práce

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání