Jak se dělá loutkové divadlo?

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:03. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Obsahem vzdělávací akce jsou v praxi ověřené náměty pro dramatickou výchovu s využitím loutky. Cílem semináře je aktualizovat a prohloubit znalosti a dovednosti učitelů v této oblasti a rozvíjet tvořivost, seznámit s dalšími, zejména netradičními možnostmi využití dramatické výchovy a loutek ve vzdělávacích aktivitách mateřské školy, 1. st. ZŠ a školských zařízení. Akce se dotýká metodiky, didaktiky a aktuálních výchovných trendů i z hudebně pohybové oblasti.
Obsah – témata:
– práce s různorodým textem, s pohybem nebo loutkou
– využití loutky jako prostředku k navázání komunikace
– pochopení a realizace textů
– důraz na různorodost předváděného
– podpora rozvíjení osobnosti, samostatnosti myšlení a předávání pochopeného
– spojení slova pohybu, jednání a pohybových dovedností dětí
– zařazení písní a úryvků některých skladeb, které mohou inspirovat k propojení s pohybem, k hudebně pohybové improvizaci i k tanci
– praxe – účastníci mohou přinést text, který je zajímá

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)