Ranní cvičení v mateřské škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Aneb jak a co cvičit s dvouletými dětmi a nejen s nimi. Seminář je zaměřen na různorodý a tvůrčí způsob, jak motivovat děti 2-6 -leté k ranním rozcvičkám a vytváření jejich programu s důrazem na prvky zdravotní tělesné výchovy a na správné provádění cviků. Obsah semináře vychází z potřeby četnějšího začleňování pohybových aktivit do dopoledního programu mateřských škol.
Obsah – témata:
– současný životní styl a pohybové aktivity dětí v předškolním věku
– prvky zdravotního cvičení a jejich význam pro ranní rozcvičky
– motivace dětí ke cvičení
– zábavné formy nácviku správného držení těla, motorických dovedností
– význam spolupráce ve skupině pro osvojování vlastního rozhodování, poznávání a ovládání vlastního těla
– význam sebekontroly v této oblasti
– náměty pro ranní cvičení a tělovýchovných chvilek v průběhu dne
– drobné a nápadité pomůcky pro cvičení, bezpečnost
– praktické ukázky postupů cvičení se zapojením účastnic, popřípadě dětské skupiny
– inspirační zdroje v doporučené literatuře

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání