Zdravé cvičení – Abeceda strečinku

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:29. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Cílem semináře je seznámit účastníky s tím, kdy zařazujeme strečink v hodinách TV. Protahovací cvičení se naučíme provádět cíleně na daný sval,či svalovou skupinu, ze správné výchozí polohy.
Nacvičíme si správné dýchání u daných cviků. Strečink má dnes již nezastupitelnou roli v hodinách Tv.Seznámíte se s vhodnými formami strečinku pro doplnění hodin Tv.
Na každou svalovou skupinu s tendencí ke zkrácení si zacvičíte cílené cviky a naučíte se je provádět přesně a v různé formě.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)