Tvoříme levně a kreativně – Využití zbytkových materiálů v MŠ a na 1. st. ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:12. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář je zaměřen na oblast polytechnické výchovy. V současnosti je tato oblast akcentována a narůstá tlak na potřebu rozvoje rukodělných a technických dovedností dětí v MŠ a na 1. st ZŠ, ale tyto potřeby mnohdy narazí na nedostatečné finanční prostředky škol. Seminář se proto zaměří na takové aktivity, materiály a jejich zdroje, které budou splňovat požadavky na polytechnickou výchovu a vyhoví i finančním možnostem škol – levné materiály a zbytkové materiály, které lze získat zdarma. Učitelé získají řadu praktických informací i metodických postupů a zdokonalí se v rukodělných dovednostech při práci s těmito materiály.
Obsah – témata:
– potřeba a význam polytechnické výchovy u dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ
– přírodní a umělé materiály vhodné pro rukodělné činnosti
– práce s papírem a kartonem
– práce se zbytky textilu a textilních vláken
– výrobky z přírodnin – proutí, přírodní dřevitá vlákna, traviny, větve
– výrobky z plastových zbytků – kelímky, víčka, plastové podnosy a krabičky
– využití AU folie
– zdroje zbytkových materiálů bezpečných pro využití ve škole
– rady a doporučení, výměna zkušenosti
– diskuse a hodnocení

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:pracovní činnosti, úvod do světa práce