Kreativní techniky a jejich využití ve výtvarné výchově / Hrátky s drátky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:29. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář – dílna je zaměřen na práci s levným (případně odpadovým) materiálem, který poskytuje široké možnosti využití postupů vzhledem k věku žáků, podporuje rozvoj zručnosti, respektování výchozího materiálu a estetického cítění.
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit pedagogické kompetence učitelů výtvarné výchovy o dovednosti aplikovat do vyučovací jednotky řemeslně-výtvarné prvky s vazbou na národní kulturní tradice a povědomí o kvalitách hmotného i duševního kulturního dědictví.
Obsah – témata:
– drátenictví jako součást každodenního života – potřeby domácností, vznik řemesla
– od jednoduchého ke složitějšímu
– vlnovky
– ploché spirály
– pružinové spirály
– výplety v rámu
– obtáčení rámu
– stáčení drátu
– napojování drátu
– omotávání kolem formy
– využití dílčích kroků pro vytváření zapichovátek, těžítek, dekorativních motivů, figurálních motivů ad.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)