Současná česká literatura / Práce s pracovními listy na SŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:26. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář zaměřený na nejnovější současnou českou literaturu.
Současným autorům je v učebnicích literatury i v různých příručkách k výuce literatury věnován omezený prostor, přesto by informace o směřování současné literatury měla být součástí výuky, protože zejména tím, co nás aktuálně obklopuje, lze přivést žáky k literatuře a motivovat ke čtení.
Protože potřeba sledovat aktuální trendy v české literatuře a orientovat se v nich klade na učitele češtiny velké nároky, bude první část semináře koncipována jako průvodce po nových, výrazných autorských jménech v současné české literatuře. Druhou částí semináře bude praktický blok, vycházející z materiálu předloženého v první části. Tento blok se zaměří na výběr textů a tvorbu pracovních listů pro výuku literatury. Pod vedením lektorky budou účastníci semináře pracovat s předloženými texty či pracovními listy. Seminář poskytne metodickou podporu a ukáže potenciál pracovního listu jako podkladu pro výuku i jako efektivní pomůcku pro práci ve výuce, ať už jako motivační prvek (pokud je použit v úvodu práce s literárním dílem), tak i jako prostředek pro charakteristiku literárního textu (pro jeho analýzu a interpretaci), případně pro shrnutí učiva a evaluaci (viz pracovní list při maturitní zkoušce).
Obsah – témata:
1. Průvodce po jménech v současné české literatuře
– obecný přehled a mapování terénu
– vybrané autorské osobnosti, jejich pozice v současné české literatuře, recenzní přijetí a texty např. Jana Šrámková, Veronika Bendová, Petra Soukupová, Kateřina Tučková, Jaroslav Rudiš, Jakuba Katalpa, Jiří Hájíček, Miloš Urban, Martin Reiner, Petra Hůlová, Jáchym Topol, Marek Šindelka, Ludvík Němec, Jan Němec, Bianca Bellová, Emil Hakl, Viktorie Hanišová, Anna Bolavá, Tereza Boučková, Zuzana Brabcová, Petra Dvořáková, Ivana Myšková, Vratislav Maňák a další – výběr autorů bude ovlivněn aktuálním literárním děním, přizpůsobuje se i konkrétní situaci v semináři
2. Práce s textem, pracovní listy
– výběr textu a reprezentativního výňatku
– tvorba pracovního listu
– motivační využití textu a pracovního listu
– využití pracovního listu pro analýzu a interpretaci literárního textu
– pracovní list jako nástroj pro shrnutí a evaluaci

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)