Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ a VOŠ – kurz s praktickou dílnou

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. Účastníci se seznámí s tvorbou některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně, tedy úlohy na porozumění textu i jeho částem, nalezení informace v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod. V souladu se zásadami vývoje evaluačních nástrojů si účastníci také tvorbu úloh vyzkoušejí. Pozornost bude věnována i analýze běžných konstrukčních vad úloh. Při praktickém nácviku budou využívány různé oborové texty, bude přihlédnuto ke specifickým rysům práce s nesouvislými texty.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s potenciálem oborově různě zaměřených textů pro výuku českého jazyka a literatury a ukázat jim, jak prostřednictvím těchto textů efektivně rozvíjet a ověřovat čtenářské dovedností žáků, resp. studentů.
Účastníci získají pro svou pedagogickou praxi výchozí metodický materiál a soubor připravených úloh.
Obsah – témata:
I. část
– základní principy tvorby úloh
– analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků, resp. studentů / práce s autentickými příklady úloh
– praktická cvičení – řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností – pro specifické skupiny textů

Oborové zaměření výchozích textů, s nimiž budou účastníci pracovat:
– umělecké texty
– texty se sportovní tematikou
– texty s tematikou z oblasti přírodních věd
– nesouvislé texty (tabulky, grafy, schémata, obrazy, mapy)
II. část
– praktická cvičení – řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností – pro specifické skupiny textů
– základy interpretace výsledků žáků v úlohách

Oborové zaměření výchozích textů, s nimiž budou účastníci pracovat:
– texty s tematickou z oblasti průmyslu a dopravy
– texty s tematikou informatiky a počítačových her
– texty s tematikou z oblasti zemědělství, potravinářství a ekologie
– texty s právní a občanskou tematikou
– texty s tematikou z oblasti ekonomie a financí
– texty z oblasti umění
– texty z oblasti historie a vojenství
III. část
– vývoj zvoleného evaluačního nástroje (didaktický test, pracovní list) podle zadaných kritérií a s respektováním zásad pro vývoj evaluačních nástrojů
– prezentace autorských evaluačních nástrojů jednotlivých účastníků, jejich analýza a vzájemná diskuze

Rozvíjené dovednosti:
– porozumění textu i jeho částem
– nalezení informací v textu
– textová návaznost
– rozeznání vypravěče, autora, postav
– určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu
– rozeznání vyjádření faktu a domněnky
– rozeznání manipulativních postupů v textu
– porovnání informací v různých typech textů
– interpretace textu
– využití interdisciplinárních vztahů

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)