Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:08. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj (OSR) – na rozvoj schopností a dovedností potřebných ke zvyšování kvality práce pedagogů ve středním vzdělávání, na zvládání náročného profesního i osobního života.
Obsahově se soustřeďuje především na sebepoznání osobnosti učitele v širším kontextu společnosti a na osobnostní rozvoj učitele. Obsah programu pomůže účastníkům v oblasti poznání osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, v rozvoji profesionální sebereflexe.
Obsah – témata:
– osobnostní vybavení, vlastnosti, dovednosti, projevy chování
– co nás dělá takové, jací jsme a jakou máme šanci vědomě to ovlivnit
– osobnost učitele – základní didaktický nástroj
– jak poznat sebe i druhé – sofistikované nástroje i „diagnostika všedního dne“
– osobnost v kontextu společnosti
– sociální role
– inventura osobních rolí
– konflikty rolí
– sebepoznání – sebeinterpretace – sebepřijetí
– osobní SWOT – silné a slabé stránky vlastní osobnosti
– akční plán osobního rozvoje

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)