Stres v práci pedagoga – SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj (OSR) – na rozvoj schopností a dovedností potřebných ke zvyšování kvality práce pedagogů ve středním vzdělávání, na zvládání náročného profesního i osobního života.
Obsahově se soustřeďuje především na zmapování stresorů a stresových situací a na aplikaci konkrétních nástrojů psychohygieny, které mohou pedagogové použít před při i po stresové situaci.
Program slouží také jako jeden z nástrojů prevence proti možným nežádoucím dopadům role pedagoga – workoholismu a syndromu vyhoření.
Obsah – témata:
– psychologická podstata stresu, eustres a distres
– stres a stresory
– egodefenzivní mechanismy a stres
– stresující životní situace
– individuální mapa stresorů
– specifické stresové faktory práce pedagoga
– workoholismus a syndrom vyhoření
– prevence vůči stresu
– nácvik relaxačních technik (progresivní relaxace, dechová a isometrická cvičení, technika HA – HO)

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)